รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ รองเสนาธิการทหารอากาศ

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติราชการสนาม สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 welcome-deputy-chief-of-the-air-staff 1  welcome-deputy-chief-of-the-air-staff 2  welcome-deputy-chief-of-the-air-staff 3

 

  welcome-deputy-chief-of-the-air-staff 4  welcome-deputy-chief-of-the-air-staff 5  welcome-deputy-chief-of-the-air-staff 6

 

 welcome-deputy-chief-of-the-air-staff 7  welcome-deputy-chief-of-the-air-staff 8