กองบิน ๑ จัดการบรรยายการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์
และจิตสำนึกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีจัดการบรรยายการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และจิตสำนึกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งบรรยายโดย นาวาอากาศเอก อมร  ชมเชย ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๑ เข้ารับฟังการบรรยายฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 

 cyber-security-2 1  cyber-security-2 2  cyber-security-2 3

 

  cyber-security-2 4  cyber-security-2 5  cyber-security-2 6

 

 cyber-security-2 7  cyber-security-2 8  cyber-security-2 9

 

 cyber-security-2 10  cyber-security-2 11  cyber-security-2 12