สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

  พลตรี ไพศาล  งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ ๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายสรุป แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 ndsi-visited 1  ndsi-visited 2  ndsi-visited 3

 

  ndsi-visited 4  ndsi-visited 5  ndsi-visited 6

 

 ndsi-visited 7  ndsi-visited 8  ndsi-visited 9

 

 ndsi-visited 10  ndsi-visited 11  ndsi-visited 12

 

 ndsi-visited 13  ndsi-visited 14  ndsi-visited 15