คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๙๒ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

201262-2-2 1 201262-2-2 2 201262-2-2 3

201262-2-2 4 201262-2-2 5 201262-2-2 6