ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ และเน้นย้ำการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

 

 give-a-speech-to-the-military 1  give-a-speech-to-the-military 2  give-a-speech-to-the-military 3

 

  give-a-speech-to-the-military 4  give-a-speech-to-the-military 5  give-a-speech-to-the-military 6

 

 give-a-speech-to-the-military 7  give-a-speech-to-the-military 8  give-a-speech-to-the-military 9

 

 give-a-speech-to-the-military 10  give-a-speech-to-the-military 11  give-a-speech-to-the-military 12