รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๑

  พลอากาศตรี ประทีป  โลหิตศิริ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก  ภาสกร ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศโท นคช  สุหร่าย รองหัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๑ และเเผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๑ ...

 

 dae-visited 1  dae-visited 2  dae-visited 3

 

  dae-visited 4  dae-visited 5  dae-visited 6

 

 dae-visited 7  dae-visited 8  dae-visited 9

 

 dae-visited 10  dae-visited 11