ผู้บังคับการกองบิน ๑ จัดประชุมเพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนากองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองบิน ๑ เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนากองบิน ๑ และอ่านสารอวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมเน้นย้ำด้านความปลอดภัย รวมทั้งอวยพรปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 

 meeting-to-communicate 1  meeting-to-communicate 2  meeting-to-communicate 3

 

  meeting-to-communicate 4  meeting-to-communicate 5