รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

  นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ครบรอบปีที่ ๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
    โดยมี พลตรี อรรถ  สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องราชาวดี ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 1  the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 2  the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 3

 

  the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 4  the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 5  the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 6

 

 the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 7  the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 8  the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 9

 

 the-foundation-day-suranaree-camp-hospital 10