ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แก่กำลังพลกองบิน ๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 training-to-prevent-accidents 1  training-to-prevent-accidents 2  training-to-prevent-accidents 3

 

  training-to-prevent-accidents 4  training-to-prevent-accidents 5  training-to-prevent-accidents 6

 

 training-to-prevent-accidents 7  training-to-prevent-accidents 8  training-to-prevent-accidents 9