เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

  นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย โดยมี พลโท ธัญญา  เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 buddhist-merit-making-ceremony-on-new-year 1  buddhist-merit-making-ceremony-on-new-year 2  buddhist-merit-making-ceremony-on-new-year 3

 

  buddhist-merit-making-ceremony-on-new-year 4  buddhist-merit-making-ceremony-on-new-year 5  buddhist-merit-making-ceremony-on-new-year 6

 

 buddhist-merit-making-ceremony-on-new-year 7