รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่
ประจำปี ๒๕๖๓

      นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป เนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป และการส่งความสุขความปรารถนาดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
      โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

 

     new year 001  new year 002  new year 003

 

     new year 004  new year 005  new year 006

 

     new year 007  new year 008  new year 009

 

     new year 010  new year 011  new year 012