พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๑ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างเสริมบุญกุศล สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๑

    และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ และข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่ จากนาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ ...

 

 making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 1  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 2  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 3

 

  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 4  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 5  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 6

 

 making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 7  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 8  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 9

 

 making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 10  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 11  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 12

 

 making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 13  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 14  making-merit-on-the-occasion-of-the-new-year-2020 15