ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 welcome-060163 1  welcome-060163 2  welcome-060163 3

 

  welcome-060163 4  welcome-060163 5  welcome-060163 6

 

 welcome-060163 7