พิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๑ จำนวน ๒๑๖ คน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และข้าราชการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 new-military-welcoming-ceremony 1  new-military-welcoming-ceremony 2  new-military-welcoming-ceremony 3

 

  new-military-welcoming-ceremony 4  new-military-welcoming-ceremony 5  new-military-welcoming-ceremony 6

 

 new-military-welcoming-ceremony 7  new-military-welcoming-ceremony 8  new-military-welcoming-ceremony 9

 

 new-military-welcoming-ceremony 10  new-military-welcoming-ceremony 11  new-military-welcoming-ceremony 12

 

 new-military-welcoming-ceremony 13  new-military-welcoming-ceremony 14  new-military-welcoming-ceremony 15

 

 new-military-welcoming-ceremony 16  new-military-welcoming-ceremony 17