รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Open House โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Open House โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องราชาวดี แกร์นฮอล ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ...

 

 open-house-fort-suranaree-hospital 1  open-house-fort-suranaree-hospital 2  open-house-fort-suranaree-hospital 3

 

  open-house-fort-suranaree-hospital 4  open-house-fort-suranaree-hospital 5  open-house-fort-suranaree-hospital 6

 

 open-house-fort-suranaree-hospital 7  open-house-fort-suranaree-hospital 8  open-house-fort-suranaree-hospital 9

 

 open-house-fort-suranaree-hospital 10  open-house-fort-suranaree-hospital 11  open-house-fort-suranaree-hospital 12

 

 open-house-fort-suranaree-hospital 13  open-house-fort-suranaree-hospital 14  open-house-fort-suranaree-hospital 15