หลักสูตรนายทหารชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๔ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อนันต์  สร้อยฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๔ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 ncos-rtaf-visited 1  ncos-rtaf-visited 2  ncos-rtaf-visited 3

 

  ncos-rtaf-visited 4  ncos-rtaf-visited 5  ncos-rtaf-visited 6

 

 ncos-rtaf-visited 7  ncos-rtaf-visited 8  ncos-rtaf-visited 9

 

 ncos-rtaf-visited 10  ncos-rtaf-visited 11  ncos-rtaf-visited 12

 

 ncos-rtaf-visited 13  ncos-rtaf-visited 14  ncos-rtaf-visited 15