กองบิน ๑ เปิดบ้านเติมความสุข วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๑ ในครั้งนี้ มีการแสดงทั้งภาคอากาศและภาคพื้น โดยไฮไลท์อยู่ที่การแสดงการบินสมรรถนะอากาศยานของเครื่องบิน F-16 นอกจากนี้ยังมีการแสดงการบินโจมตีทางอากาศ, การบินรบในอากาศ, การบินค้นหาและช่วยชีวิต, การแสดงของชุดสุนัขทหาร, การตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์, การแสดงของชุดปฏิบัติการพิเศษ, การแสดงบนเวทีกลาง, การประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมแจกของขวัญ ให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าชมงาน ซึ่งกองบิน ๑ ได้นำจอ LED ขนาดใหญ่มาประกอบการแสดงภาคอากาศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการบินและความตื่นเต้นเร้าใจให้ กับเด็ก ๆ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ ณ สนามบินกองบิน ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 childrens-day-2020 1  childrens-day-2020 2  childrens-day-2020 3

 

  childrens-day-2020 4  childrens-day-2020 5  childrens-day-2020 6

 

 childrens-day-2020 7  childrens-day-2020 8  childrens-day-2020 9

 

 childrens-day-2020 10  childrens-day-2020 11  childrens-day-2020 12

 

 childrens-day-2020 13  childrens-day-2020 14  childrens-day-2020 15

 

 childrens-day-2020 16  childrens-day-2020 17  childrens-day-2020 18

 

  childrens-day-2020 19  childrens-day-2020 20  childrens-day-2020 21

 

 childrens-day-2020 22  childrens-day-2020 23  childrens-day-2020 24

 

 childrens-day-2020 25  childrens-day-2020 26  childrens-day-2020 27

 

 childrens-day-2020 28