รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๑

    พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๑ ...

 

 educate-visited 1  educate-visited 2  educate-visited 3

 

  educate-visited 4  educate-visited 5  educate-visited 6

 

 educate-visited 7  educate-visited 8  educate-visited 9

 

 educate-visited 10  educate-visited 11  educate-visited 12

 

 educate-visited 13  educate-visited 14  educate-visited 15

 

 educate-visited 16  educate-visited 17  educate-visited 18

 

  educate-visited 19