กองบิน ๑ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการกองบิน ๑ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

   เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหาร โดยทำการฝึกพร้อมกับที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 practice-reviewing 1  practice-reviewing 2  practice-reviewing 3

 

  practice-reviewing 4  practice-reviewing 5  practice-reviewing 6

 

 practice-reviewing 7  practice-reviewing 8  practice-reviewing 9

 

 practice-reviewing 10  practice-reviewing 11  practice-reviewing 12

 

 practice-reviewing 13  practice-reviewing 14  practice-reviewing 15

 

 practice-reviewing 16  practice-reviewing 17  practice-reviewing 18

 

  practice-reviewing 19