สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ ติดตามการดำเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ของ กองบิน ๑

     พลอากาศตรี ตระการ  ก้าวกสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทางทหาร สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ เเละคณะฯ เดินทางมาติดตามการดำเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ของ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

     โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๑...

 

    Rtaf1 1  Rtaf1 2  Rtaf1 3

    Rtaf1 4  Rtaf1 5  Rtaf1 6

      

         Rtaf1 7  Rtaf1 8  Rtaf1 9