ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
และอัญเชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ และอัญเชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.ด.กิตติ์) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชาสีมา ...

 

    W1 001  W1 002  W1 003

 

     W1 004  W1 005  W1 006

 

     W1 007  W1 008  W1 009

 

 W1 010  W1 011