กองบิน ๑ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ...

 

        covid 001  covid 002  covid 003

 

       covid 004  covid 005  covid 006

 

       covid 007  covid 008  covid 009

 

       covid 010  covid 011  covid 012

 

       covid 013    covid 014  covid 015

 

  covid 016