เจ้ากรมช่างอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑

    พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และบรรยายพร้อมทดสอบความเข้าใจเรื่อง Reliability Engineering & RCM ให้กับสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท นคช  สุหร่าย รองหัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๑ และข้าราชการแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๑ เข้ารับฟังการบรรยาย และทดสอบความเข้าใจ ณ ห้องประชุมแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๑ ...

 

 dae-visited 1  dae-visited 2  dae-visited 3

 

  dae-visited 4  dae-visited 5  dae-visited 6

 

 dae-visited 7  dae-visited 8  dae-visited 9

 

 dae-visited 10