พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

     A1 1

 

     A1 2  A1 3  A1 4

 

       A1 5  A1 6  A1 7