ฝ่ายอำนวยการนิรภัย กองทัพอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย กองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ เเละหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

  A2 1  A2 2  A2 3

 

  A2 4  A2 5  A2 6

 

  A2 7  A2 8  A2 9