รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบและ
ทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองบิน ๑ ประจำปี ๖๓

      พลอากาศตรี สมควร  รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองบิน ๑ ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกกองบิน ๑, เเละหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

     AB1 1  AB1 2  AB1 3

 

      AB1 4  AB1 5  AB1 6