ศูนย์ส่งกำลังบำรุง เดินทางมาให้คำเเนะนำการปฏิบัติงานระบบบริหารเชื้อเพลิงภาคพื้นภาคอากาศ (FUMS)
เเละระบบบริหารเเละควบคุมพัสดุ (INVS) ของกองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก ภาสกร ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายเเละเเผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เดินทางมาให้คำเเนะนำการปฏิบัติงานระบบบริหารเชื้อเพลิงภาคพื้นภาคอากาศ (FUMS) เเละระบบบริหารเเละควบคุมพัสดุ (INVS) ของกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ (เพื่อพลาง) กองบิน ๑ เเละหมวดบริการเชื้อเพลิง กองเทคนิค กองบิน ๑...

 

 AC1 1  AC1 2  AC1 3

 

         AC1 4  AC1 5  AC1 6