พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ บ.ข.๑๙/ก
ด้วยสถานีตรวจซ่อมขั้นกลาง (AIS)

      นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ บ.ข.๑๙/ก ด้วยสถานีตรวจซ่อมขั้นกลาง (AIS) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑ ...

 

     training-ais 1  training-ais 2  training-ais 3

 

      training-ais 4