พิธีเปิดการฝึกรวมการฯ ณ กองบิน ๑

          นาวาอากาศเอก ภคณัฐ  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกรวมการ ทดแทนการฝึกผสม COPE TIGER 2020  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกรวมการฯ ณ กองบิน ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ได้ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 แก่กำลังพลทหารอากาศที่มาร่วมการฝึก  ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ ...

 

 COPE TIGER 1

 

 COPE TIGER 2  COPE TIGER 3  COPE TIGER 4

 

COPE TIGER 5  COPE TIGER 6  COPE TIGER 7

 

COPE TIGER 8  COPE TIGER 9  COPE TIGER 10