น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล รพ.กองบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ ณ รพ.กองบิน บน.๑ ...

charity making ceremony 120263 3

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ เข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่กำลังพล บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ โดยมี ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล เป็นวิทยากรฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

training for knowledge of ASEAN culture 13

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ผขส.บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๓ ณ ผขส.บน.๑ ...

merit making ceremony 070263 7

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารโรงเก็บฝ่ายการช่าง ฝูง.๑๐๒ และ ฝูง.๑๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๓ ณ อาคารโรงเก็บฝ่ายการช่าง ฝูง.๑๐๒ และ ฝูง.๑๐๓ บน.๑ ...

building merit making ceremony 2

ร.อ.หญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนใน จว.นครราชสีมาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๓ เพื่อนำเงินรายได้ใช้ในการสนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติ ณ บก.บน.๑, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน จว.นครราชสีมา ...

selling poppies on veterans day 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๓ ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promotion 300163 16

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. และคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome 280163 4

พล.อ.ต.ตระการ  ก้าวกสิกรรม ผอ.สทท.สคม.ทอ. เเละคณะฯ เดินทางมาติดตามการดำเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ ...

Rtaf1 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ บรรยายภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา บน.๑ ให้กับ คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ และหลักสูตร นบส. ชุดที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๓ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

listening to a briefing on the mission of wing1 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหาร โดยทำการฝึกพร้อมกับ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

practice reviewing 14