น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาการสร้างจิตสำนึกด้านการ รปภ.ของ ทอ.
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ ...

Security 3

พล.อ.ต.อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ รอง จก.สอ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

commu visited 3

น.อ.สุทธิชาติ จิตแกล้ว รอง จก.จร.ทอ. พร้อมคณะจเร เดินทางมาตรวจสอบประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ และตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบิน บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

check 2

ผชท.ทอ.สหรัฐฯ/กรุงเทพฯ และ ผชท.ทร.สหรัฐฯ/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ โดยมี ผบ.บน.๑, รอง ผบ.บน.๑ และ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอด ผชอ.บน.๑ ...

US Air ForceNaval Ambassador visited 4

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานวันสถาปนากองทัพน้อยที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ โดยมี พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ ๒ ณ บก.กองทัพน้อยที่ ๒ จว.นครราชสีมา ...

2nd Army 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Wing 1 Premier league 2019 และ Wing 1 Senior Premier league 2019
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๒ โดยมี น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ และน.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกองบิน ๑ ...

Premier league 7

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๒ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

parade 3

บน.๑ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๒ โดยมี น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว บน.๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ ...

Asalha Bucha Day 3

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพกับกองลูกเสือสามัญ (เหล่าอากาศ) รร.ทหารอากาศบำรุง ในโอกาสชนะเลิศการประกวดแข่งขันระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ประเภทลูกเสือสามัญ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๒ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.ทหารอากาศบำรุง ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

School 5

พล.อ.อ.สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผบ.คปอ./ผอ.ศยอ.ศปก.ทอ.และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อม ปฏิบัติการหน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๖๒
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

Control 3