น.อ.บุญเลิศ รัตนสำลี รอง ผอ.กจท.สนผ.กบ.ทอ. เป็นประธานในการประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๒/๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

F 16 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ ทำการฝึกซ้อมขับเรือให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ สระประปาหมู่บ้านสระจันทร์ ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา ...

boat 1

พล.อ.ต.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ และคณะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ประจำปี ๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ และสนามฝึก พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ ...

Maneuver 5

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวาระครบรอบ ๓๕ ปี ของการฝึกผสม กองทัพอากาศไทย - กองทัพอากาศสิงคโปร์ (35th Anniversary of Combined Exercise-ACE) เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๒ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

35th ACE 10

น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น บน.๑
นิรภัยการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่กำลังพลของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ ...

Star Fire 9

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ลงนามแสดงความอาลัยแด่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

Mourning 8

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะผู้บรรยายในการประชุม F-16 Mishap Lessons Learned Briefings ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

F 16 1

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส(ข้าวทิพย์) ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๒ ณ มณฑลพิธี MCC HALL ชั้น ๓ เดอะมอลล์ โคราช ...

Visakha Day 3

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย “RTAF Safety Day” บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ ...

RTAF Safety Day 5

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับแผนกที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

Provide protection equipment 1