น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๒ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...

rank 9

พล.อ.ท.วัฒนชัย เจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) และ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) นำคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) จำนวน ๔๒ คน เยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๒ ...

Gtech visited 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมชี้แจงนโยบายและการสั่งการจาก ผบ.ทอ. รวมถึงภารกิจกองบินที่ได้รับมอบหมาย ให้กับกำลังพลของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

meeting 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ กำกับดูแลการซ้อมการปฏิบัติเมื่อเครื่อง บ.ข.๑๙ เกิดเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืน เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๒ ณ สนามบิน บน.๑ ...

emergency 3

น.อ.ธีรภัทร ปล้องทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑
ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๒ ณ สนามฝึก พัน.อย.บน.๑ ...

practice 3

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ ณ กองพลพัฒนาที่ ๒
ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

30th anniversary 9

น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น บน.๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม
Star Fire บน.๑ ...

accident 7

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บน.๑ และการประชุมการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

KM 5

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ และทหารกองประจำการ บน.๑ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนารีสวัสดิ์) ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

cleaning 1

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.บน.๑ ...

Military training 1