พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. พร้อมด้วย คณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๖ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

Faculty 8

น.อ.หญิง พันธ์นิดา ณ ลำปาง รอง จก.สบ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑
บก.บน.๑ และผธก.บก.บน.๑ ...

RtafC1 3

พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ จก.ขส.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑
และ ผขส.บน.๑ ...

transport 2

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการนวดไทย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

massage 6

น.อ.อนันต์ชัย ทองเจริญ รอง จก.จร.ทอ. พร้อมคณะจเร สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

inspec report the result 3

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

activities 9

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

Transportation 1

พล.อ.ท.แอร์บูล สุทธิวรรณ ปช.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

Check 3

น.อ. อนันต์ชัย ทองเจริญ รอง จก.จร.ทอ. พร้อมด้วยคณะจเร ตรวจสอบความพร้อมรบและ ทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค ๖๒ ...

protection 1

พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ จก.ยก.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการด้านยุทธการ และด้านการฝึกบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

operation visited 3