น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี และบริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชยค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา ...

songkran festival 4

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

songkran festival 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

RTAF Day 5

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๒ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

RTAF Day 2 8

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธทีปังกรจำลอง และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๖๒ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

songkarn festival 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๒ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...

rank 9

พล.อ.ท.วัฒนชัย เจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) และ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) นำคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) จำนวน ๔๒ คน เยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๒ ...

Gtech visited 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมชี้แจงนโยบายและการสั่งการจาก ผบ.ทอ. รวมถึงภารกิจกองบินที่ได้รับมอบหมาย ให้กับกำลังพลของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

meeting 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ กำกับดูแลการซ้อมการปฏิบัติเมื่อเครื่อง บ.ข.๑๙ เกิดเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืน เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๒ ณ สนามบิน บน.๑ ...

emergency 3

น.อ.ธีรภัทร ปล้องทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑
ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๒ ณ สนามฝึก พัน.อย.บน.๑ ...

practice 3