น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ ณ กองพลพัฒนาที่ ๒
ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

30th anniversary 9

น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น บน.๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม
Star Fire บน.๑ ...

accident 7

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บน.๑ และการประชุมการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

KM 5

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ และทหารกองประจำการ บน.๑ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนารีสวัสดิ์) ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

cleaning 1

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.บน.๑ ...

Military training 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...

Rank 9

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. เดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๒ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

closing ceremony copetiger2019 1

น.อ.บุญชัย สุธีสุนทรธรรม รอง ผอ.กวก.พอ. พร้อมด้วย คณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ เดินทางมาศึกษาดูงาน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

advanced medical management visted 6

พล.ต.เชิดชัย อังศุสิงห์ หัวหน้าอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คณาจารย์ และนทน.หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รร.เหล่าทหารพระธรรมนูญ
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

Judge 8

พล.อ.ต.อติชาติ ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ. และคณะฯ สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

predicate 2