น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย  ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบบริภัณฑ์ สรรพวุธอิเล็กทรอนิกส์ บ.ข.๑๙/ก ด้วยสถานีตรวจซ่อมขั้นกลาง (AIS) เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด  รอง ผบ.บน.๑, น.ท.ชิติสรรค์  เหมือดตะคุ หน.ผสพ.กทน.บน.๑ และข้าราชการ ผสพ.กทน.บน.๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ผสพ.กทน.บน.๑ ...

One1 009

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เข้าร่วมฟังบรรยายสรุปการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2020 โดยมี น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.กองอำนวยการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2020 และ Colonel David E. Rayman, commander of the 51st Operations Group, USAF Exercise Director of Cobra Gold 2020 พร้อมด้วยกำลังพลจาก ทอ.ไทย และ ทอ.สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมฟังบรรยายฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๓ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ โดยการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2020 ในส่วนของกำลังทางอากาศจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ.-๖ มี.ค.๖๓ ณ บน.๑ ...

cobra gold 2020 12

พล.ร.อ.ปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และจิตอาสาบรรเทาภัยแล้งด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๖๓ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

drought volunteer activities 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ รพ.กองบิน บน.๑ นำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid–19 ตามมาตรฐานที่กรมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้กับกำลังพลของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑
ทั้งนี้ บน.๑ ได้สัมมนาแนวทางการปฏิบัติร่วมกับสาธารณสุข จว.นครราชสีมา และ รพ.กรุงเทพราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันไวรัส Covid-19 ประกอบด้วยขั้นตอนการคัดกรอง การลำเลียงผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง การตรวจหาเชื้อ และการเฝ้าดูอาการ ตามมาตรฐานที่กรมแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกทางทหาร ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักระหว่างการฝึกอีกด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ จว.นครราชสีมา ...

antivirus covid19 3

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcomed commander rtp 5

น.อ.สมพร  ร่มพยอม รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.เเละคณะหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire และอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ ...

executive development relations visited 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย  ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

 

5

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์  จก.กร.ทอ.และคณะฯ เดินทางมาประชุมหารือการจัดอากาศยานของ ทอ. ขึ้นทำการบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๒/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒ และ จว.นครราชสีมา ในโครงการพัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง จว.นครราชสีมา ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย  ผบ.บน.๑ และ นอ.ฉลองชัย ใยไหม  เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พง๖๓ ณ บริเวณลานจอด ผชอ.บน.๑ ...

Wing1 007

พล.อ.ต.ศุภโชติ ชัยวงษ์  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทอ. รุ่นที่ ๕๔ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓
โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย  ผบ.บน.๑ และ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว  รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire และอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ ...

WingOne 005

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ รพ.กองบิน บน.๑ นำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ให้กับกำลังพลของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

corona virus screening point 1