น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่ง บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๒ ณ ผขส.บน.๑ ...

Merit Transport 4

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ ฝึกปรับมาตรฐานบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๒ 
ณ บริเวณลานจอด ผชอ.บน.๑...

Training 3

นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา จัดการประชุม F-16 Technical Coordination Group (TCG) In-Country Review (ICR) ประจำปี ๖๒...

F 16 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑...

work 2

น.อ.เทิดศักดิ์ ยืนยง ผอ.กนพ.สนภ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจส่งเสริมความปลอดภัยภาคพื้น บน.๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ 
และหอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑...

Groundsafety 001

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการปลุกจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล บน.๑
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑...

Conference 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๒ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

Promote 10

พล.อ.ต.อนุกูล อัครธรรม รอง ผบ.วสท.สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๒
ณ สโมสรร่วมเริงไชย ทภ.๒, อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

National defense 3

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ต.ภัทรนันท์ โสมะนันทน์ รอง หน.ผกร.บก.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ รร.การกุศลวัดร่มประดู่ ต.เม็ง อ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๒ ณ ห้องบรรยายสรุป ผคยอ.บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

professor 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคาร บก.ผชย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๒ ณ บริเวณด้านหน้า ผชย.บน.๑...

President 8