พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ จก.ยก.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการด้านยุทธการ และด้านการฝึกบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

operation visited 3

น.อ.อนันต์ชัย ทองเจริญ รอง จก.จร.ทอ. มอบหมายให้ น.อ.สักรินทร์ สาพิมาน ผอ.กจร.จร.ทอ. พร้อมคณะจเร ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการปฏิบัติของกำลังพลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ ศบภ.บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ และบริเวณอ่างเก็บน้ำศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ บน.๑ ...

Disaster Relief 1

น.อ.อนันต์ชัย ทองเจริญ รอง จก.จร.ทอ. พร้อมด้วยคณะจเร เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

RTAF1 5

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ รร.ทหารอากาศบำรุง ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ ณ ห้องบรรยายสรุป ผคยอ.บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

school visited 9

นพ.ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย ร.อ.หญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.
ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๒ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ...

Air Force Maid 7

พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ กรรมการอำนวยการฯ/ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สวปอ.มส. รุ่นที่ ๑๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และหอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

ndc visited 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๒ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ ...

MaghaPuja 2

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา มทบ.๒๑ ครบรอบปีที่ ๘๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๒ ณ บก.มทบ.๒๑ ...

Army 1

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

RTAF 2

พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์ หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช./ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

environment 1