พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๑๙ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

pcedupol visited 9

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ผสอ.กทน.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ ณ ผสอ.กทน.บน.๑ ...

merit 1

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...

Meeting 2

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่ง บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๒ ณ ผขส.บน.๑ ...

Merit Transport 4

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ ฝึกปรับมาตรฐานบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๒ 
ณ บริเวณลานจอด ผชอ.บน.๑...

Training 3

นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา จัดการประชุม F-16 Technical Coordination Group (TCG) In-Country Review (ICR) ประจำปี ๖๒...

F 16 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑...

work 2

น.อ.เทิดศักดิ์ ยืนยง ผอ.กนพ.สนภ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจส่งเสริมความปลอดภัยภาคพื้น บน.๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ 
และหอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑...

Groundsafety 001

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการปลุกจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล บน.๑
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑...

Conference 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๒ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

Promote 10