น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. และคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome 280163 4

พล.อ.ต.ตระการ  ก้าวกสิกรรม ผอ.สทท.สคม.ทอ. เเละคณะฯ เดินทางมาติดตามการดำเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ ...

Rtaf1 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ บรรยายภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา บน.๑ ให้กับ คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ และหลักสูตร นบส. ชุดที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๓ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

listening to a briefing on the mission of wing1 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหาร โดยทำการฝึกพร้อมกับ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

practice reviewing 14

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น รอง จก.ยศ.ทอ. เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ ...

educate visited 15

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ บน.๑ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันเด็กแห่งชาติ บน.๑ ในครั้งนี้ มีการแสดงทั้งภาคอากาศและภาคพื้น โดยไฮไลท์อยู่ที่การแสดงการบินสมรรถนะอากาศยานของเครื่องบิน F-16 นอกจากนี้ยังมีการแสดงการบินโจมตี ทางอากาศ, การบินรบในอากาศ, การบินค้นหาและช่วยชีวิต, การแสดงของชุดสุนัขทหาร, การตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์, การแสดงของชุดปฏิบัติการพิเศษ, การแสดงบนเวทีกลาง, การประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมแจกของขวัญ ให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าชมงาน ซึ่งกองบิน ๑ ได้นำจอ LED ขนาดใหญ่มาประกอบการแสดงภาคอากาศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการบินและความตื่นเต้นเร้าใจให้กับเด็ก ๆ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ ณ สนามบิน บน.๑ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

childrens day 2020 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ น.อ.อนันต์  สร้อยฟ้า ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๔ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

ncos rtaf visited 13

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Open House ร.พ.ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จว.นครราชสีมา ณ ห้องราชาวดี แกร์นฮอล ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ร.พ.ค่ายสุรนารี ...

open house fort suranaree hospital 15

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ บน.๑ จำนวน ๒๑๖ คน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๓ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, หน.นขต.บน.๑ และข้าราชการ พัน.อย.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

new military welcoming ceremony 17

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.สุนัย  ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome 070163 5