น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้โอวาทแก่ นจอ. เหล่า สพ. ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณห้องโถงกองบังคับการ บน.๑ ...

atts armament apprentice 4

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ฝึกทบทวนท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ บน.๑ ...

F1 006

น.อ.ภานุ  รัตนนันทวาที รองผู้บัญชาการการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

ncsc visited 7

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promote the rank of commissioned officer 14

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promote the rank of noncommissioned officers 14

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศ เหล่าสื่อสาร ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณห้องโถง บก.บน.๑ ...

giving a speech to atts 3

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ปลูกฝังระเบียบวินัย และค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ให้แก่กำลังพลสังกัดกองบังคับการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้า บก.บน.๑ ...

F16 004

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. และคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

W1ngOne 005

พล.ต.ชำนาญ  ช้างสาต ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒
โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ
ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

thaindc visited 11

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กองบิน ๑ โอเพ่น ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๒ ณ สนามกีฬาเปตอง บน.๑ ...

petanque competition 9