พล.ต.ชำนาญ  ช้างสาต ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒
โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ
ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

thaindc visited 11

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กองบิน ๑ โอเพ่น ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๒ ณ สนามกีฬาเปตอง บน.๑ ...

petanque competition 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ในส่วนของกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ น.ท.ปริญญา  ดอกไม้ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ร่วมตรวจเยี่ยม ณ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ...

visiting the new military training unit 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมการฝึก และให้โอวาทแก่กำลังพล กองพันสวนสนามที่ ๒๒ กรมสวนสนามที่ ๖ ซึ่งจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ที่จะเข้ารับการฝึกรวมการที่ บน.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ณ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ...

check out the training 8

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. และคณะฯเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcomed royalthaipolice 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบิน” มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนของชาติแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล ๒๑ โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

aviation radio mini volleyball royal cup competition 8

น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ เข้ารับฟังประชาสัมพันธ์การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ เพื่อให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ ณ ห้องประชุม BLUE SKY กองบิน ๑ ...

funeral assistance 11

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด บน.๑ เพื่อชี้แจงนโยบาย ผบ.ทอ. พุทธศักราช ๖๓, ยุทธศาสตร์การพัฒนา บน.๑ เเละผลการปฏิบัติภารกิจของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

meeting to explain the policy of the commander in chief rtaf 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

general meeting of savings cooperatives 4

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ธเนศ  กาลพฤกษ์ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครรราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome the visiting 1