น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ บน.๑ ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการดำเนินงาน และกิจกรรมของ บน.๑ ประจำปี ๖๓ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของ บน.๑ ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบทั่วกันโดยผ่านทางสื่อมวลชน ณ อาคาร ผนบ.บน.๑ และ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ บรรยายสรุปภารกิจกองบิน ๑ ให้กับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ กองทัพภาคที่ ๒ ...

10

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รร.โนนสูงศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา จำนวน ๕๙๒ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

6

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีจัดการบรรยายการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และจิตสำนึกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

cyber security 2 12

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ฝทสส.บก.บน.๑ จัดการฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในมิติด้านไซเบอร์ (Cyber Domain) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลด้านสงครามไซเบอร์ ให้มีขีดความสามารถในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของหน่วย อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Operation Contest เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธ.ค.๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศซบ.ทอ.มาบรรยายและฝึกปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับระบบสารสนเทศ เครือข่ายไร้สาย และการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดการแข่งขันปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องเรียน ฝทสส.บก.บน.๑ ...

cyber security 8

พล.ต.ไพศาล  งามวงษ์วาน ผอ.สำนักการศึกษาทหาร สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ ๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายสรุป ผคยอ.บน.๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

ndsi visited 15

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รอง เสธ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติราชการสนาม สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome deputy chief of the air staff 3

น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. และคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome rta 5

พล.อ.อ.เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผู้ปฎิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๖๓ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

giving a new year gift 16

น.อ.สักรินทร์  สาพิมาน รอง จก.จร.ทอ.พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒
โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ ...

inspec check up 2