พล.อ.ต.วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

acsc visited 20

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promote 111262 11

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รร.วัดสุทธจินดา จว.นครราชสีมา จำนวน ๑๗๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยายสรุป ผคยอ.บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

watsutha school visited 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ รับมอบแผ่นจารอักขระ ทอง เงิน นาก จากพระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ (หลวงปู่ใหญ่ วัดสุทธจินดาวรวิหาร) เพื่อร่วมสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ” พระบิดากองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

100 years Prince Chakrabongse Phuwanat 2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome the privy council 6

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promote 15

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้โอวาทแก่ นจอ. เหล่า สพ. ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณห้องโถงกองบังคับการ บน.๑ ...

atts armament apprentice 4

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ฝึกทบทวนท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ บน.๑ ...

F1 006

น.อ.ภานุ  รัตนนันทวาที รองผู้บัญชาการการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

ncsc visited 7

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promote the rank of commissioned officer 14