น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รอง เสธ.ทหาร (๑) พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาเปิดการฝึกผสม แพนเธอร์โกลด์ ๑๙ ที่สโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครรราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

Panther Gold 19 1

น.อ.อนุรักษ์  ศิริวงศ์ ผอ.กจท.สนผ.กบ.ทอ.เป็นประธานในการประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๒ โดยมี น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.ท.นคช  สุหร่าย รอง หก.กทน.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

Meeting F 16 1

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ. และคณะ ฯ ร่วมทำ Work shop การปฏิบัติตามแจ้งความวิทยาการ กรมช่างอากาศ ณ บน.๑
โดยมี น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.ท.นคช  สุหร่าย รอง หก.กทน.บน.๑ และข้าราชการ ร่วมทำ Work shop ณ ห้องประชุมแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๒ ...

DAE mobile training team 2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ครอบครัว บน.๑ และ ทหารกองประจำการ บน.๑ ประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี บน.๑ ประจำปี ๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, ร.อ.หญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ร่วมประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี บน.๑ ประจำปี ๖๒ ณ วัดใหม่รวมจิต ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๒ ...

kathin merit making ceremony 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูงทองสัมพันธ์ บน.๑ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัยต่อผู้อาวุโส รู้จักการเสียสละและสร้างความเข้าใจอันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่านักเรียนจ่าอากาศทุกรุ่น และศิษย์เก่าโรงเรียนทหารอื่น ๆ สังกัด บน.๑ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ และ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล บน.๑ ...

atts sport day 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, และ น.ท.ปริญญา  ดอกไม้ ผบ.พัน.อย.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ ...

welcome new soldiers 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ สังกัด บน.๑ พร้อมทั้งอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้แก่ทหารกองประจำการที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมี น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ฉลองชัย ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ ...

One 1

น.อ.ฉลองชัย ใยไหม เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญทักษิณานุประทานเนื่องในวันตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๒ โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เป็นประธานในพิธี ฯ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Police day 62 5

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.๒ ครบรอบ ๓๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ณ ศปภอ.ทบ.๒ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

161062 2

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย ใยไหม เสธ.บน.๑ และ ร.อ.หญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

W1 20191016 001