น.อ.ชูเกียรติ พงษ์ถาวร หัวหน้ากองการศึกษา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๒ ผลัดที่ ๑ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๒ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ...

training examination 3

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา บชร.๒ ครบรอบปีที่ ๕๒ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๒ โดยมี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี ฯ ณ หอประชุม พันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Establishment of 2nd Combat Assistance Headquarters 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานมอบของที่ระลึกในพิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๖๒ ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๒ ...

retirement ceremony 16

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธาน ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๒ณ บริเวณสนามฟุตบอล บน.๑ ...

closing ceremony for sports competitions 12

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งยศ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๒ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...

promote 250962 11

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล Wing 1 Premier League 2019 และ Wing 1 Senior Premier League 2019 เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๒ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกองบิน ๑ ...

Wing 1 Premier League 2019 closing 15

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

commander in chief visited farewell 5

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๒ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...

promote 9

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ และ AVM Joe ‘Vinni’ Iervasi, AM Air Commander Australia เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19  
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

BOOMERANG19 9

น.อ. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานวันสถาปนา ทภ. ๒ ครบรอบปีที่ ๗๑ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๒ ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา  ...

army 1