น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ เข้ารับฟังประชาสัมพันธ์การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ เพื่อให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ ณ ห้องประชุม BLUE SKY กองบิน ๑ ...

funeral assistance 11

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด บน.๑ เพื่อชี้แจงนโยบาย ผบ.ทอ. พุทธศักราช ๖๓, ยุทธศาสตร์การพัฒนา บน.๑ เเละผลการปฏิบัติภารกิจของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

meeting to explain the policy of the commander in chief rtaf 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

general meeting of savings cooperatives 4

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ธเนศ  กาลพฤกษ์ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครรราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome the visiting 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รอง เสธ.ทหาร (๑) พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาเปิดการฝึกผสม แพนเธอร์โกลด์ ๑๙ ที่สโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครรราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

Panther Gold 19 1

น.อ.อนุรักษ์  ศิริวงศ์ ผอ.กจท.สนผ.กบ.ทอ.เป็นประธานในการประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๒ โดยมี น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.ท.นคช  สุหร่าย รอง หก.กทน.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

Meeting F 16 1

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ. และคณะ ฯ ร่วมทำ Work shop การปฏิบัติตามแจ้งความวิทยาการ กรมช่างอากาศ ณ บน.๑
โดยมี น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.ท.นคช  สุหร่าย รอง หก.กทน.บน.๑ และข้าราชการ ร่วมทำ Work shop ณ ห้องประชุมแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๒ ...

DAE mobile training team 2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ครอบครัว บน.๑ และ ทหารกองประจำการ บน.๑ ประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี บน.๑ ประจำปี ๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, ร.อ.หญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ร่วมประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี บน.๑ ประจำปี ๖๒ ณ วัดใหม่รวมจิต ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๒ ...

kathin merit making ceremony 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูงทองสัมพันธ์ บน.๑ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัยต่อผู้อาวุโส รู้จักการเสียสละและสร้างความเข้าใจอันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่านักเรียนจ่าอากาศทุกรุ่น และศิษย์เก่าโรงเรียนทหารอื่น ๆ สังกัด บน.๑ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ และ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล บน.๑ ...

atts sport day 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, และ น.ท.ปริญญา  ดอกไม้ ผบ.พัน.อย.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ ...

welcome new soldiers 1