ประกาศราคากลาง สร้างโรงจอดรถพ่วงบรรทุกกระสุนวัตถุระเบิด ผคว.๒ กพว.สพ.ทอ. ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download