ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๓ (ฝสทค.ผสอ.กทน.บน.๑ และ ฝอน.ผสอ.กทน.บน.๑) จำนวน ๑ งาน
download