ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๒
การปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑

 

download