ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสร้างรั้วอาคาร ศปก.ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร หมายเลข ๑๐๔๓ (อาคารพ่นสีอากาศยาน ของ บ.ข.๑๙/ก) ผชอ.กทน.บน.๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร หมายเลข ๑๐๐๑ (ที่พัก น.สัญญาบัตร) ฝูง.๑๐๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอด Lima ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๗ (ฝอส.ผสพ.กทน.บน.๑) จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (มว.จัดหา) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๙๖ (ชุมนุม พัน.อย.บน.๑) จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์อาคาร ผคยอ.ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถอาคาร ศปก.ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙
(อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง.๑๐๒ บน.๑ ที่ บน.๑
download